Wedstrijden quicklinks

Proeftraining

Kledingfonds

Agenda

za 24 
BITJE HAPPEN IN HET CLUBH
  hele agenda

Keeperscompetitie

Laatste reacties

Wie zijn wij?
 
De Mixed Hockey Club Dieren is opgericht op 15 februari 1963. MHC Dieren is een relatief kleine hockeyvereniging waar geborgenheid, gezelligheid en normen en waarden belangrijke begrippen zijn. Van oudsher zijn we een familieclub waar iedereen elkaar kent. Anno 2019 telt MHC Dieren ongeveer 400 leden.
 
Naast de gezelligheid die altijd te vinden is bij onze vereniging wordt er gestreefd naar hockeyen op een zo hoog mogelijk niveau. Daarom zijn er de laatste jaren diverse professionele trainers aangetrokken en wordt er getracht zoveel mogelijk teams twee keer per week te laten trainen.
 
Bij MHC Dieren is er voor iedereen de mogelijkheid om de hockeysport te beoefenen, van beginner tot gevorderde. De jongste jeugd en junioren spelen standaard op zaterdag. De velden en het clubhuis zijn zondag het domein van de senioren. Sommige teams spelen in de winter midwinterhockey of zaalhockey. Naast deze competitiespelende teams biedt MHC Dieren ook recreatief hockey aan in de vorm van trimhockey.

Naast het hockey worden er bij MHC Dieren jaarlijks leuke, gezellige en sportieve activiteiten georganiseerd. Zoals een jeugdhockeykamp, Teenageparty Dieren, paaseieren zoeken, een wijnproeverij, oranjetoernooi en een slottoernooi voor senioren.

Mocht u interesse hebben, kom gerust eens meedoen! Hockeysticks zijn beschikbaar.

MHC Dieren beschikt over twee kunstgrasvelden. Op zaterdag is het vaak een drukte van jewelste op de velden en in ons clubhuis. 
Organisatie MHC Dieren

Binnen de hockeyclub wordt wekelijks het nodige geregeld om de vereniging draaiende te houden. Hiervoor zijn diverse commissies werkzaam, die voor de een wat meer werk meebrengt en voor een ander weer wat minder. Daarnaast wordt regelmatig iets extra’s georganiseerd.

Daarnaast is er het bestuur van de vereniging die er uiteindelijk verantwoordelijk voor is dat de vereniging bloeit. Senioren en ouders van jeugdleden hebben bovendien de mogelijkheid en de gelegenheid om ten minste een keer per jaar bij de "Algemene ledenvergadering” hun goedkeuring of afkeuring te laten blijken over het gevoerde of te voeren beleid. Soms wordt een extra "Bijzondere ledenvergadering” belegd om toestemming van de leden te verkrijgen voor bijvoorbeeld de bouw van een clubhuis of de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Bij wie kun je nu terecht als er vragen rijzen of goede / leuke ideeën voor de hockeyclub opborrelen? Hiervoor kun je het beste op onze website kijken om te zien wie welke functie vervult.


Wat kan jij betekenen voor MHC Dieren

MHC Dieren is een vereniging geleid en gecoördineerd door de leden zelf. Het is dus van belang dat ieder lid een bijdrage levert aan het goed functioneren van de club. Leden (en bij jeugdleden de ouders van leden) dienen enkele keren per jaar een bardienst te verzorgen en een paar keer per jaar te rijden naar uitwedstrijden. Voor het bemannen van de diverse commissies of het bestuur wordt op diverse leden of ouders van (jeugd)leden een beroep gedaan om enkele jaren (bij voorkeur minimaal 2 jaar) hierin zitting te nemen. Daarnaast zijn er ieder jaar weer coaches en trainers nodig.

Coaches worden altijd "gezocht” en gevonden bij de ouders van de kinderen. Als ouder ben je hier ook relatief dicht bij betrokken: het is immers ook direct in het belang van je kind. Niet iedereen heeft hier affiniteit mee, maar gelukkig zijn ieder jaar weer een of meer ouders bereid om een team, waarin zoon of dochter speelt, te coachen. Vindt u het leuk om te coachen maar bent u onervaren dan zijn er diverse avonden waarin de basisbeginselen van coachen bij hockey wordt uitgelegd. Dit betekent dat ouders die hier geen ervaring mee hebben (en dat zijn de meeste toch) pakken het coachen op en dit zeker niet onverdienstelijk!

Tenslotte zijn voor verschillende kleinere en grotere activiteiten senioren, junioren en ouders nodig om deze goed voor te bereiden dan wel de activiteit zelf tot een goed einde te brengen. We hopen in ieder geval een ding: als we een beroep op jullie doen dat we dat niet tevergeefs doen.


Accomodatie

MHC Dieren beschikt sinds maart 2018 over twee kunstgrasvelden en een modern clubhuis. Op zaterdag is het vaak een drukte van jewelste op de velden, maar ook in ons clubhuis. We beschikken over onze eigen kleedruimte.

Parkeren
Gelieve te parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken.
Als de parkeervoorziening op het eigen terrein vol is, dan kan je parkeren op de parkeerplaats hoek Imboslaan-veldweg. Voor de Imboslaaan geldt een parkeerverbod, dus hier niet parkeren.

Aan leden MHC Dieren het verzoek zoveel mogelijk met de fiets te komen.


Kleedkamers
Het clubhuis heeft twee kleedruimten/doucheruimten op de begane grond. Bij de ingang van de kleedruimten wordt per speeldag aangegeven welk team (dames/heren) welke kleedruimte kan gebruiken. Het is niet toegestaan zich op de eerste verdieping om te kleden cq te verzamelen.


Vergeten kleding e.d.
Vergeten kleding e.d. wordt bewaart in het clubhuis. Aan het einde van elke maand wordt kleding die niet wordt opgehaald gestort in de kleedcontainer. Daarna is het dus niet meer mogelijk vergeten kleding op te halen.


Roken op het terrein
MHC Dieren streeft erna om roken op het terrein zoveel mogelijk te beperken en aan een ieder een rookvrije omgeving te bieden. Dit betekent dat roken wanneer de jeugd speelt (zaterdagen)/traint er op het gehele terrein niet gerookt mag worden.Op andere trainingsdagen/speeldagen (senioren) mag er gerookt worden op de plek waar de rookpaal staat (achterzijde clubgebouw).


Een verzoek aan een ieder deze regels op te volgen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.